REALIZACJA I EWALUACJA szkolnego programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży
REALIZACJA I EWALUACJA szkolnego programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży


 

Przegląd programów profilaktycznych w szkole podstawowej i gimnazjum; diagnoza środowiska. Konstruowanie własnego projektu profilaktycznego, ewaluacja działań profilaktycznych.

Przeznaczony dla: nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i gimnazjum pedagogów, psychologów.

Czas trwania: 25 godzin (trzy dni) Grupa:do 25 osób

Tematyka szkolenia:

    * Wiedza nt. przepisów prawa oświatowego dot. tworzenia programu profilaktycznego.
    * Diagnoza środowiska szkolnego: przejawy funkcjonowania uczniów, rodziców i nauczycieli - diagnoza problemów /zagrożeń.
    * Charakterystyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży - zadania profilaktyki pierwszorzędowej i drugorzędowej.
    * Opracowanie harmonogramu pracy zespołu ds. wdrażania szkolnego programu profilaktyki.
    * Konstruowanie własnego projektu profilaktycznego w oparciu o program wychowawczy szkoły i Program Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży.
    * Przegląd aktualnych programów profilaktycznych.
    * Rola i zadania kadry szkoły i rodziców w programie profilaktycznym.
    * Działania pozaszkolnych instytucji i organizacji wspierających szkołę w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
    * Monitorowanie, ewaluacja szkolnego programu profilaktycznego - prezentacja standardowych procedur i narzędzi.

 
Metody:

    * wykłady
    * zajęcia warsztatowe
 
PROFIPRO, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting